Kotel na pelety MINI MATIC

Plně automatické kotle na pelety pro moderní domy

Chci nabídku  ZDARMA

Chcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.

Možnost použití více druhů dřevěných pelet (A1,A2)

A1 pelety A2 pelety

Výhody peletového kotle Minimatic

UNIKÁTNÍ SYSTÉMY – POHODLÍ a AUTONOMIE

HVAC

Pokročilá logika systému řízení, která vybírá nejlepší provozní parametry kotle a umožňuje spolupráci s dalšími zařízeními KOSTRZEWA – Mini Matic je kompatibilní s novými produkty – tepelným čerpadlem a rekuperátorem. Všechna zařízení jsou ovládána jedním ovladačem.

Kontrola paliva

Měření hladiny paliva včetně rezervy (chráněno patentem č. 235699).

Automatické čištění výměníku

Automatické čištění výměníku

VG Matic

Samočistící hořák se automaticky přizpůsobuje tepelné potřebě budovy, zvětšuje nebo zmenšuje její rozměry (změnou délky roštu hořáku). Vyrobeno technologií variabilní geometrie.

Ashpan

Automatické odstraňování popela. Popel je dopravován do popelníku – měkkého pytle s velkou kapacitou. Popel odstraňuje servisní technik 1x při roční kontrole zařízení.

razítko_Mini_MATIC_03_Led

Tlačítko stavu provozu: zelené  – správný chod kotle, žluté  – varování o rezervě, červené  – alarm.

A1, A2 pelety

Přizpůsobení se změnám kvality pelet (A1, A2) a výběr vhodných provozních parametrů.

Ohřívač

Dvojitý systém zapalování – použití dvou topných těles pracujících střídavě. Řešení zdvojnásobuje životnost prvků zapalovacího systému.

Komínový tahový systém

Systém pro dohled a optimalizaci tahu komína.

Senzor výfukových plynů

Čidlo teploty spalin – detekuje, zda je účinnost kotle na vysoké úrovni.

senzor kyslíku

Lambda sonda 2.0 – inovativní způsob řízení spalovacího procesu. Udržuje účinnost spalování paliva na nejvyšší úrovni (řešení chráněno patentem č. 241202).

Jídelní lístek

Intuitivní pokojový regulátor, který umožňuje ovládat provoz kotle. Dálkové ovládání přes aplikaci v mobilním telefonu nebo notebooku s rozhraním shodným s pokojovým regulátorem.

Internet

Internetový modul – veškeré funkce zařízení a topného systému budovy lze dohlížet přes počítač nebo chytrý telefon (standardně).

servis

Vzdálený dohled umožňuje servisnímu technikovi a výrobci zjistit stav kotle, popř. udělat změnu parametrů pro lepší chod kotle.

Peletový kotel Minimatic
logo nová zelená úsporám
logo 10 let garance na kotlové těleso kotle na pelety
Kotel splňuje normu Ecodesign

Extremně odolná konstrukce

Odolnost konstrukce kontrolujeme tlakovou zkouškou při tlaku 4 bary. Proto si můžeme dovolit poskytnout 10 letou záruku na těsnost kotlového tělesa.

Naše peletové kotle testujeme v akreditovaném zkušebním ústavu sdruženém v mezinárodní organizaci „Association of Accreditation“. Veškeré certifikáty naleznete ve spodní části stránek v záložce „Certifikáty“.

Každý testovaný typ kotle prochází více než 20 různými testy, včetně:

  • Tlaková zkouška kotle 4 bar
  • Testování účinnosti a emisí na 10 %, 11 % a 13 % kyslíku
  • Zkoumání skutečné spotřeby elektřiny v každém režimu provozu a pohotovosti
  • Test pro práci v uzavřeném systému bez dodatečné ochrany

Díky tomu jsou naše kotle zařazeny do státních seznamů dotací na zařízení v mnoha zemích EU. V případě, že se vám kotel nevejde do kotelny, máme v nabídce nástěnný kotel HEVO, který pověsíte skoro všude.

Minimální prašnost kotle na pelety

Kotle MINI MATIC se řadí k evropské špičce díky snížené emisivitě pevných částic s hodnotou ≤ 20 mg/m 3 , což umožňuje kotel zařadit do všech dotačních titulů.

Výběr výkonu pro objekt

VÝKON KOTLE TOPNÁ PLOCHA
2 3
11 kW 40-200 100-500
20 kW 100-300 250-750

Plocha je uvedena s výškou místnosti 2,5m.

Celoroční zásobník pelet

Na kotel jde na pojit systém celoročního zásobníku pelet, který je doplňován 1x za rok cisternou. Pelety jsou z cisterny levnější.
Na zásobník můžete žádat dotaci 20.000 Kč!

Kotel na splátky
Nejmodernější kotel na pelety Mini matic
11 kW 20 kW
Komínový tah mbar 0,15 – 0,25 0,15 – 0,25
vodní kapacita l 116 116
Maximální pracovní tlak bar 2 2
Zkušební tlak bar 4 4
Teplota spalin pro jmenovitý výkon °C 82,1 102,8
Teplota výfukových plynů pro minimální výkon °C 74,7 74,6
Hmotnostní průtok výfukových plynů pro jmenovitý výkon kg/s 0,00599 0,01091
Hmotnostní průtok výfukových plynů pro minimální výkon kg/s 0,00357 0,00606
Průměr kouřovodu mm 127 127
Průtokový odpor kotle na 10K mbar
Průtokový odpor kotle pro 20K mbar
Výkonový rozsah vodního bojleru kW 3,4 – 11,1 5.7 – 20.4
Účinnost při jmenovitém výkonu % 94,7 94,4
Účinnost při minimálním výkonu % 89,0 91,0
Třída kotle podle EN 303-5:2012 5 5
Doba hoření na jmenovitý výkon (výhřevnost paliva 18 305 kJ/kg) h 45 26
Rozsah nastavení pro regulátor teploty °C 50–80 50–80
Minimální teplota vratné vody do kotle °C 45 45
Druh paliva Třída Pilinové pelety (pelety vyrobené v souladu s EN 303-5:2012 / PN-EN ISO 17225-2 třída C1 / A1)
Zkušební palivo použité v procesu certifikace – A1.
Dokáže spalovat i pelety A2
Kapacita palivové nádrže l 151 163
Rozměry nakládacího otvoru mm 200 x 570 210 x 570
Napájení V/Hz/A 230, 50, 2 230, 50, 2
Spotřeba elektrické energie při jmenovitém výkonu W 81 90
Spotřeba elektrické energie při minimálním výkonu W 25 30
Spotřeba elektrické energie v režimu „STAND BY“. W 3 3
Maximální spotřeba elektrické energie W 535 535
Maximální hladina zvuku dB 35 35
Porovnání nákladů na vytápění
Nástěnný kotel na pelety

Nástěnný kotel na pelety HEVO

Kotel pro výměnu za plynový kotel.

Kotel na pelety mini bio luxury B

Kotel na pelety MINI BIO LUXURY B

Kotel, do nízkých prostor.

Peletový kotel MINI EEI Pellets

Kotel na pelety MINI EEI PELLETS 

Kotel do malých prostor.

Peletový kotel Minimatic

Kotel na pelety MINI MATIC

Úplně bezúdržbový kotel!

Peletový kotel EEI Pellets

Kotel na pelety EEI PELLETS 

Modulace výkonu od 2,5 kW.

Peletový kotel Twin bio Compact

Kotel na pelety TWIN BIO COMPACT

Jedinečný kotel pro pasivní domy.