Efektivní vytápění komerčních objektů

Pomůžeme vám vybrat kotel do vašeho objektu

Ekonomika řešení

Automatická kotelna na pelety

Máte bytový dům, školu, firmu nebo jste obec, zemědělský objekt, hotel? Pomůžeme vám vybrat kotel, nastěhovat do objektu. Máme pro vás řešení pro odpojení od CZT (teplárny), pro výměnu uhelných kotlů
a jiné věci, se kterými vám rádi poradíme.

Celý systém je:

 • bezobslužný
 • ekonomicky výhodný
 • čistý
 • udržitelný

Firma

Škola

Obec

Bytový dům

Porovnání cen tepla

Pelety jsou dlouhodobě nejstabilnějším palivem v Evropě.  Asociace švýcarského průmyslu dřevěných pelet.

Vzorová investice:

Bytový dům napojený na centrální zdroj tepla.
Roční spotřeba na teplo a teplou vodu – 2571 GJ, roční náklady 1.680.000 Kč.

Ekonomika řešení

Výhody našich kotlů pro investora

Malé a střední podniky

DOTACE

OPPIK

Úspory energie

Program se zaměřuje na snížení energetické náročnosti podnikatelského subjektu. Účelem je snížení spotřeby energie.

 • Příjem žádostí do 30. 4. 2020
 • Kdo  může čerpat: malé a střední podniky
 • Kolik může projekt získat: 0,5 – 400 mil. Kč
 • Podpora v procentech: 30 – 50 %
 • Pro podniky všech velikostí, od fyzických osob až po spolek nebo akciovou společnost. NOVĚ i pro hotely, penziony a lázně.
 • Jedná se o podporu instalace OZE (obnovitelných zdrojů energie) pro vlastní spotřebu podniku s využitím biomasy.

Malý podnik ( < 49 zaměstnanců) – 50 % z vynaložených výdajů

Střední podnik (30 – 249 zaměstnanců) 40 % z vynaložených výdajů

Velký podnik (>250 zaměstnanců) 30 % z vynaložených výdajů

OPPIK

Obnovitelné zdroje energie

Program na podporu výroby a distribuce energie pocházející z obnovitelných zdrojů.

 • Příjem žádostí do 31. 3. 2020
 • Kdo může čerpat: malé a střední podniky
 • Kolik může projekt získat: 0,3 – 400 mil. Kč
 • Podpora v procentech: 45 – 80 %
 • Pro malé a střední podniky. Realizováno mimo území hl. m. Prahy. ( např.podniky ve zpracov. průmyslu)
 • Jedná se o podporu výstavby a rekonstrukce zdrojů tepla z biomasy mimo vlastní spotřebu a vyvedení tepla do výměníkové stanice včetně.

Malý podnik ( < 49 zaměstnanců) – 80 % způsobilých nákladů

Střední podnik ( 50 – 249 zaměstnanců) – 70 % způsobilých nákladů

Energetice, stavebnictví, peněžnictví, vzdělání ( NE bytová družstva)

OPŽP

Snížení energetické náročnosti veřejných budov

 • Příjem žádostí do 3. 2. 2020
 • Kdo může čerpat: všechny veřejné subjekty
 • Podpora v procentech: až 70 %
 • Program je určený pro všechny veřejné subjekty jako obce, školy, neziskové organizace, církve apod.
 • Jedná se o podporu výměny původního zdroje tepla využívající fosilní paliva nebo elektrické energie pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody s výkonem nižším než 5 MW za zdroj na biomasu.
 • Minimální výše je 100 tis. Kč. max. 30 mil. EUR

Zavolejte nám, rádi vám pomůžeme

Můžete využít praktický formulář níže nebo nám zavolat, my vám rádi poradíme nebo vysvětlíme více.

NEZÁVAZNÁ POPTÁVKA

VOLEJTE IHNED