AUTOMATICKÉ KOTLE NA PELETY

EFEKTIVNÍ VYTÁPĚNÍ


 • ŘEŠENÍ PRO VÝMĚNU UHELNÝCH KOTLŮ
 • ŘEŠENÍ PRO ODPOJENÍ OD CZT (TEPLÁRNY)

EKONOMIKA ŘEŠENÍ

Automatická kotelna na pelety

Porovnání ceny tepla 2019

Pelety jsou dlouhodobě nejstabilnějším palivem v Evropě.  Asociace švýcarského průmyslu dřevěných pelet.


Vzorová investice:

Bytový dům napojený na centrální zdroj tepla.
Roční spotřeba na teplo a teplou vodu – 2571 GJ, roční náklady 1.680.000 Kč.VÝHODY NAŠICH KOTLŮ

Pro investora:


Dopad na životní prostředí (CO2)


Technická podpora pro projektanty a montážní firmy:

 • školení a technická dokumentace
 • podpora projektového oddělení výrobce
 • pracovní tlak pro vysoké domy
 • rozsah výkonu od 2,5 kW - 300 kW
 • možnost zapojení do kaskády
 • zkušenost 40 let
 • nejvyšší certifikace i dotace
 • dodávka kotlů až do kotelny
 • autorizované spuštění kotelen
 • malé rozměry (dveře 90 cm, nízké stropy)
 • vzdálený dohled – monitoring/ optimalizace
  parametrů
 •  náhradní díly i mimo pracovní dobu
 • servis 24/7

DOTACE

OPPIK

Úspory energie

Program se zaměřuje na snížení energetické náročnosti podnikatelského subjektu. Účelem je snížení spotřeby energie.

 • Příjem žádostí do 30. 4. 2020
 • Kdo  může čerpat: malé a střední podniky
 • Kolik může projekt získat: 0,5 – 400 mil. Kč
 • Podpora v procentech: 30 – 50 %
 • Pro podniky všech velikostí, od fyzických osob až po spolek nebo akciovou společnost. NOVĚ i pro hotely, penziony a lázně.
 • Jedná se o podporu instalace OZE (obnovitelných zdrojů energie) pro vlastní spotřebu podniku s využitím biomasy.

Malý podnik ( < 49 zaměstnanců) – 50 % z vynaložených výdajů

Střední podnik (30 – 249 zaměstnanců) 40 % z vynaložených výdajů

Velký podnik (>250 zaměstnanců) 30 % z vynaložených výdajů

OPPIK

Obnovitelné zdroje energie

Program na podporu výroby a distribuce energie pocházející z obnovitelných zdrojů.

 • Příjem žádostí do 31. 3. 2020
 • Kdo může čerpat: malé a střední podniky
 • Kolik může projekt získat: 0,3 – 400 mil. Kč
 • Podpora v procentech: 45 – 80 %
 • Pro malé a střední podniky. Realizováno mimo území hl. m. Prahy. ( např.podniky ve zpracov. průmyslu)
 • Jedná se o podporu výstavby a rekonstrukce zdrojů tepla z biomasy mimo vlastní spotřebu a vyvedení tepla do výměníkové stanice včetně.

Malý podnik ( < 49 zaměstnanců) – 80 % způsobilých nákladů

Střední podnik ( 50 – 249 zaměstnanců) – 70 % způsobilých nákladů

Energetice, stavebnictví, peněžnictví, vzdělání ( NE bytová družstva)

OPŽP

Snížení energetické náročnosti veřejných budov

 • Příjem žádostí do 3. 2. 2020
 • Kdo může čerpat: všechny veřejné subjekty
 • Podpora v procentech: až 70 %
 • Program je určený pro všechny veřejné subjekty jako obce, školy, neziskové organizace, církve apod.
 • Jedná se o podporu výměny původního zdroje tepla využívající fosilní paliva nebo elektrické energie pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody s výkonem nižším než 5 MW za zdroj na biomasu.
 • Minimální výše je 100 tis. Kč. max. 30 mil. EUR

KONTAKTUJTE NÁS

Můžete využít praktický formulář níže nebo nám ZDARMA zavolat na naši zelenou linku, kde vám rádi poradíme nebo vysvětlíme více.

NEZÁVAZNÁ POPTÁVKA

VOLEJTE ZDARMA