SOUHLAS S POSKYTNUTÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vyplněním a odesláním tohoto formuláře uděluji svůj souhlas s tím, aby společnost Dimfeja Holding a.s., se sídlem Denisova 85, 415 03 Teplice, IČ: 28418000, DIČ: CZ28418000 zpracovávala mnou poskytnuté osobní údaje obsažené ve formuláři. Tento souhlas uděluji na dobu neurčitou. Jsem si vědom toho, že poskytnutí údajů je dobrovolné a že souhlas s jejich zpracováním mohu kdykoliv odvolat. Dále prohlašuji, že znám svá práva, která subjektům osobních údajů poskytuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.